آرشیو دسته بندی ها: تولید و کاربرد

انواع پارچه های نبافته و تفاوتها و کاربردهای آنها

انواع پارچه های نبافته

در زمان شیوع کرونا در تمامی پروتکل های بهداشتی ارایه شده، استفاده از ماسک پایه ی ثابت همه ی آنها بوده است. این مهم باعث شد تا سوالات بسیار زیادی درمورد انواع ماسک ها بوجود آید ، که در این مقاله سعی کرده ایم در مورد پارچه های بافته نشده یا به اصطلاح پارچه های […]

×