نمایش یک نتیجه

ول باند یا باند زیرگچ که به انگلیسی orthopedic undercast padding bandage   نوشته می شود.

در هنگام شکستگی و یا مواردی که نیاز به گچ گرفتن عضو بدن باشد ، پرستار مراحلی را انجام می دهد. همچنین برای گچ گیری نیاز به ثابت کردن عضو ، احتمالا بانداژ، بستن باند زیر گچ یا ول باند و در نهایت بستن گچ  روی موضع آسیب دیده می باشد.

ول باند

برای زیر گچ ، گاهی از جوراب های مخصوص و گاهی از نوارهای پنبه ای یا لایکو که به صورت  رول شده است ، استفاده می گردد که استفاده ی از نوارهای  پیش گفته  بسیار بیشتر است.

دلیل  استفاده از باند زیر گچ یا همان ول باند ، این است که گچ مستقیم روی عضو نمی نشیند ، چرا که این کار ممکن است برای پوست آثار مخرب داشته باشد  همچنین  هنگام باز کردن گچ احتمال آسیب دیدن عضو بسیار کمتر خواهد بود. همچنین چنانچه عضو دارای ورم باشد و یا پزشک احتمال ایجاد ورم را بدهد ، برای پیش بینی فضای ورم نیز از ول باند استفاده می گردد.

حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,500 تومان
×