قاشق دارویی فناور طب اسپادانا

3,250 تومان

مشخصات :

  • استفاده دوز مناسب دارو
  • پیشگیری از مصرف بیش از اندازه دارو
  • نگهداری در جای مناسب
  • بعد از هر بار مصرف خوب شستشو شود
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود
قاشق دارویی فناور طب اسپادانا

3,250 تومان

مقایسه
×